INNOWACJE I BADANIA

Znaczną część przychodów firmy Krystian przeznaczamy na rozwój oraz badania. Inwestujemy w przyszłość, budując własne rozwiązania z zakresu technologii produkcji i magazynowania. Posiadamy własne laboratorium badawcze oraz korzystamy zaplecza badawczego naszych certyfikowanych dostawców.

Jako Partner firmy DuPont mamy dostęp do aparatury Thermo-Man® (manekin wyposażony w 122 czujniki pomiaru temperatury). Podczas badania zostaje on ubrany w odzież roboczą, a następnie poddany działaniu płomieni z użyciem palników na propan. Test symuluje warunki panujące podczas typowego pożaru paliwa, podczas którego temperatura dochodzi do 1000°C. Czujniki rejestrują wzrost temperatury na powierzchni manekina, a program komputerowy oblicza przewidywany procent powierzchni ciała pokrytej oparzeniami drugiego i trzeciego stopnia, do jakich może dojść w podobnych warunkach. Badanie pozwala także na określenie rozmieszczeń oparzeń i na ich rozwój w czasie oraz definiuje szanse na przeżycie wypadku (w %) w zależności od wieku.

Kolejnym symulatorem z którego korzystamy do testowania naszych produktów jest DuPont™ Arc-Man®. To wyjątkowa aparatura badawcza, która pozwala ustalić w jakim stopniu materiały i elementy odzieży chronią przed skutkami termicznego działania łuku elektrycznego o temperaturze do 20 000°C.Testy na aparaturze DuPont™ Arc-Man® pomagają nam ocenić i porównać właściwości ochronne różnych materiałów oraz dostarczyć istotnych danych, które umożliwiają nam optymalizowanie tkaniny i odzieży pod kątem ochrony przed działaniem wysokiej temperatury wytwarzanej przez łuk elektryczny. Testy Arc-Man® są przeprowadzane w Centrum Technicznym firmy DuPont w Szwajcarii.

Firma Krystian systematycznie przeprowadza też wiele autorskich badań dla nowowprowadzanych produktów. Jednym z nich jest test odporności na iskry powstające podczas pracy ze szlifierką kątową. Podczas testów sprawdzamy wytrzymałość wykorzystywanych przez nas tkanin i dzianin na działanie iskier.

Istotną częścią naszej działalności jest także partnerstwo z instytutami notyfikowanymi. Stale współpracujemy z wieloma jednostkami badawczymi w zakresie testowania wytrzymałości materiałów, odpowiedniego określania rozmiarów czy wykorzystania innowacyjnych technologii w produkcji odzieży. Do najważniejszych naszych partnerów w tym obszarze należą: Instytut Włókiennictwa, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Technologii Bezpieczeństwa, MORATEX, Instytut Transportu Drogowego, AITEX Textile Research Institute, Instytut Techniczny Centexbel,Politechnika Łódzka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom, Sächsische Textilforschungsinstitut.

 

Aktualnie firma Krystian uczestniczy w europejskim badaniu Smart & Safe Work Wear, w ramach europejskiej inicjatywy Interreg. Głównym celem programu jest poprawa konkurencyjności producentów odzieży roboczej w obszarze morza bałtyckiego. Projekt skupia się na lepszym dopasowaniu odzieży do zróżnicowanych potrzeb użytkowników końcowych oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii IT w produkcji odzieży roboczej. Zobacz więcej.
Zapytanie ofertowe     Zobacz więcej
TOP