OZNACZENIA I SYMBOLE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG jest dokumentem, który wprowadza podział oraz ustala określone procedury certyfikacji dla poszczególnych kategorii środków ochrony indywidualnej. Każdy z produktów oferowanych przez  Krystian oznaczony jest odpowiednimi znakami graficznym umożliwiającymi szybkie i łatwe określenie przeznaczenia danej rzeczy.

EN ISO 14116
Odzież ochronna przed płomieniem.
EN 1149-5
Odzież chroniąca - właściwości elektrostatyczne. Produkty z tym certyfikatem mogą być stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz w strefach zagrożenia wybuchem.
EN 13034 i EN 14605
Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Certyfikat EN 13034 dotyczy ŚOI zapewniającymi ochronę przed chemikaliami ciekłymi typu 6 oraz PB6. Symbol EN 14605 dotyczy produktów zabezpieczających przed chemikaliami w stanie płynnym (typ 3) i rozpylonym (typ 4) oraz zapewniających częściową ochronę ciała w takich przypadkach (typ PB3 i PB4).
EN 342
Odzież ochronna przed zimnem.
EN 343
Odzież ochronna przed deszczem.
EN ISO 20471
Odzież ochronna o intensywnej widzialności przeznaczona dla takich branż jak: budownictwo, transport, przemysł portowy.
EN ISO 11611
Odzież ochronna przy spawaniu, którą stosować można w przemyśle ciężkim, budowlanym oraz stoczniowym.
EN ISO 11612
Odzież ochronna przed czynnikami gorącymi.
IEC 61482-2
Odzież ochronna - prace pod napięciem.
TOP