WYMOGI DOTYCZĄCE PRANIA I SERWISOWANIA

Wszystkie produkty firmy Krystian spełniają zarówno wymagania dotyczące prania, suszenia jak i odpowiedniego sposobu oznakowania konserwacji, określone w aktualnie obowiązujących normach europejskich. Najważniejsze akty prawne w tym zakresie to:

1.Norma PN-EN ISO 6330 Tekstylia- Metody prania domowego i suszenia stosowane do badania płaskiego wyrobu włókienniczego.

Niniejsza norma opisuje sposoby konserwacji tkanin, dzianin oraz odzieży z nich wykonanych. Programy prania zostały w niej sklasyfikowane na: normalne, łagodne i delikatne, przy jednoczesnym zróżnicowaniu temperatur. Zgodnie z wymaganiami normy wyróżniamy 6 metod suszenia:

  • A - Suszenie na sznurze
  • B - Suszenie na sznurze przez ociekanie
  • C - Suszenie w stanie rozłożonym
  • D - Suszenie przez ociekanie w stanie rozłożonym
  • E - Suszenie na prasie płytowej
  • F - Suszenie w suszarce bębnowej


2.Norma PN-EN ISO 15797 Tekstylia - Procedury przemysłowego prania i wykończania do badań odzieży roboczej

Niniejsza norma określa szczegółowo 8 procedur wymaganych dla prania przemysłowego, uzależnionych od koloru, rodzaju i składu surowcowego pranej odzieży oraz zastosowanego środka chemicznego.

Zgodnie z normą możemy również wyróżnić 2 procedury suszenia:

  • Procedura A – suszenie bębnowe
  • Procedura B – Wykańczanie w urządzeniach tunelowych/ komorowych


Szczegółowe
wymagania dotyczące etykietowania odzieży przeznaczonej do prania przemysłowego zgodnie z ISO 15797, reguluje norma EN ISO 30023. Oznaczanie sposobu konserwacji przedstawia piktogram po lewej stronie, na którym producent wyrobów tekstylnych ma obowiązek zaznaczyć numer procedury, według której należy czyścić dany model odzieży oraz wskazać rekomendowany dla niej sposób suszenia.

 

TOP