KLASY BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z treścią dyrektywy 89/686/EWG, która określa reguły przepływu środków ochrony indywidualnej w ramach Wspólnoty UE oraz zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, środki ochrony indywidualnej podzielone zostały na trzy kategorie (z uwagi na ryzyko związane z ich stosowaniem):

Kategoria III

Należą do nich ŚOI zabezpieczające przed zagrożeniami niosącymi za sobą poważne zagrożenia, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, czyli:

 • substancjami i mieszankami szkodliwymi dla zdrowia,
 • czynnikami biologicznymi,
 • promieniowaniem jonizującym,
 • środowiskiem o wysokiej temperaturze (+100°C),
 • środowiskiem o niskiej temperaturze (-50°C),
 • upadkami z wysokości,
 • porażeniem prądem elektrycznym
 • pracami pod napięciem,
 • utonięciami,
 • okaleczeniami przez przenośną pilarkę łańcuchową,
 • dyszami wysokiego ciśnienia,
 • ranami postrzałowymi lub pchnięciami nożem
 • szkodliwym hałasem

Kategoria I

Zaliczamy do niej środki ochrony indywidualnej zabezpieczające wyłącznie przed zagrożeniami minimalnymi:

 • powierzchownymi urazami mechanicznymi,
 • kontaktem ze środkami czyszczącymi słabego działania lub dłuższym kontaktem z wodą
 • kontaktem z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50°C
 • uszkodzeniami wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca)
 • czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru ekstremalnego

Kategoria II

Obejmująca ŚOI chroniące przed zagrożeniami innymi niż te wymienione w kategorii I i III.

TOP