USŁUGI DODATKOWE

SERWIS URZĄDZEŃ PROFLOW SCOTT HEALTH & SAFETY OY

Urządzenie filtrowentylacyjne ProFlow S.C. to aparat do oddychania przeznaczony do zapewnienia przefiltrowanego powietrza wymaganego w środowiskach zanieczyszczonych pyłami lub szkodliwymi gazami i oparami. Urządzenie składa się z montowanej na pasie, zasilanej z akumulatora dmuchawy oraz dwóch lub trzech filtrów. Lekka, kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja z wyprofilowaną płaszczyzną tylną zapewnia użytkownikowi komfort pracy przez dłuższy czas.

 

 

 

Aby zapewnić poprawne i pełne funkcjonowanie urządzenia ProFlow należy je serwisować co najmniej raz w roku w centrum serwisowym autoryzowanym przez firmę Scott.

PW Krystian posiada certyfikat Autoryzowanego Centrum Serwisowego Scott. Nasi specjaliści zapewniają wsparcie w zakresie obsługi i konserwacji aparatu oddechowego z własnym zasilaniem i systemem oczyszczania powietrza ProFlow S.C. firmy Scott.

Usługi serwisowe świadczymy również u klienta.

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY: DNI BEZPIECZEŃSTWA

Dni Bezpieczeństwa to praktyczny program profilaktyki przeciwwypadkowej nastawiony na propagowanie kultury odpowiedzialnej pracy, poprzez edukację pracowników w zakresie odpowiedniego korzystania zarówno z wyposażenia jak i procedur w obszarze BHP.  Jego celem jest zwiększenie świadomości w zakresie braku konsekwencji lub nieodpowiedniego używania środków ochrony indywidualnej na konkretnym stanowisku pracy.

 

W ramach Dni Bezpieczeństwa, oferujemy szkolenia i warsztaty dopasowane zarówno do branży jak i charakteru firmy z zakresu:

 • Wymagań normatywnych dla odzieży ochronnej i ŚOI
 • Weryfikacji oraz poprawnego doboru ŚOI na danym stanowisku pracy
 • Pracy na wysokości
 • Ochrony słuchu
 • Ochrony wzroku
 • Ochrony rąk i nóg
 • Ochrony głowy
 • Ochrony dróg oddechowych

Szczegółowy program Dni Bezpieczeństwa ustalany jest w oparciu o rzeczywiste potrzeby klienta i jego pracowników. W ramach organizacji warsztatów zapewniamy dostęp do ciekawych filmów instruktażowych, wyników badań renomowanych europejskich instytutów badawczych w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz scenariuszy symulacyjnych różne rodzaje zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.

W zakresie organizacji Dni Bezpieczeństwa  korzystamy z materiałów edukacyjnych i doświadczenia naszych partnerów handlowych firm: DuPont, TenCate oraz producentów  Środków Ochrony Indywidualnych m.in. 3M, MSA, Honeywell, UVEX, Z-style.
Oferujemy przeprowadzenie Dni Bezpieczeństwa zarówno na terenie firmy w rzeczywistym środowisku pracy, jak i poza nią w specjalnie dostosowanych do naszego programu ośrodkach szkoleniowych.

 

 

SZKOLENIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Praktyczne warsztaty przygotowujące pracowników do pracy na wysokości, podczas których omawiamy zagrożenia oraz dobre praktyki związane z tego rodzaju aktywnością zawodową. W ramach warsztatów zapoznajemy słuchaczy zarówno z normami oraz aktami prawnymi w tym obszarze, jak i prezentujemy sprzęt do pracy na wysokości oraz instruujemy jak prawidłowo go używać. Duży nacisk podczas szkoleń kładziemy na zagrożenia związane z „traumą wiszenia”, a także prezentujemy sposoby i techniki ewakuacji osób poszkodowanych po upadku z wysokości.

 

Przy organizacji szkoleń pracy na wysokości korzystamy z doświadczenia firmy 3M oraz zapewniamy dostęp specjalistycznej platformy szkoleniowej Mobilnego Laboratorium 3M Fall Protection, dzięki czemu warsztaty możemy przeprowadzić na każdej budowie oraz w dowolnie wskazanym miejscu. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez firmę Krystian, mają okazję naocznie przekonać się jak upadek z wysokości ma wpływ na ciało człowieka. Pokazujemy „prawdziwe  upadki” z wieży Demo Vana  z wysokości  4 metrów 100 kg ładunku z użyciem linki poliamidowej, amortyzatora, urządzeń samohamownych. Po zrealizowaniu symulacji tzw. prób niszczących analizujemy ich wyniki. W sposób szczególny omawiamy zagadnienia związane z traumą wiszenia i udzielaniem pierwszej pomocy.

Podstawowe Szkolenie Instruktażowe przygotowujące do pracy na wysokości składa się z trzech części:

 1. Wykład: normy, dobre praktyki, zagrożenia. (Czas trwania: 1,5 – 2 godz.)
 2. Ćwiczenia: laboratorium mobilne 3M Demo Van. (Czas trwania: 2 godz.)
 • punkty kotwienia,
 • szelki,
 • łączniki pracownika z punktem kotwienia,
 1. Ćwiczenia: ewakuacja z wysokości. (Czas trwania: 2 godz.)
 • przeprowadzenie ewakuacji pracownika przy użyciu sprzętu ratowniczego,
 • pierwsza pomoc osobie poszkodowanej przy upadku z wysokości

Organizowane przez firmę Krystian szkolenia w znaczący sposób zwiększają świadomość pracowników wykonujących prace na wysokości.

 

 

TOP