ZAPYTANIA OFERTOWE

Aktualnie firma Krystian uczestniczy w europejskim badaniu Smart & Safe Work Wear, w ramach europejskiej inicjatywy Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020. Projekt SWW skupia instytucje badawcze i partnerów przemysłowych z Finlandii, Polski, Litwy, Estonii i Łotwy. Projekt skupia się na lepszym dopasowaniu odzieży do zróżnicowanych potrzeb użytkowników końcowych oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii IT w produkcji odzieży roboczej.

W związku z tym Prezes PW Krystian zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na zakup i dostawę pralnico-wirówki i suszarki do badań odzieży roboczej według normy PN-EN ISO 6330:2012. Zobacz więcej

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy oferty na zakup i dostawę pralnico - wirówki i suszarki do badań odzieży roboczej wg normy PN-EN ISO 6330:2012. Zobacz więcej

TOP