ZESPÓŁ

Krystian to firma rodzinna z wieloletnią tradycją, budowana na zaufaniu i ludziach. To dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom jesteśmy w stanie zapewnić Klientom wszystko, czego potrzebują, żeby pracować bezpiecznie.

 

Filary naszej firmy to:

JACEK MAŁECKI

Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za współtworzenie oraz realizację strategii biznesowej spółki. W firmie nadzoruje Pion Produkcji, dział IT oraz Dział Badań i Rozwoju. Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, kierunków rozwoju nowych produktów odzieży ochronnej i usług wspierających. Za największe swoje osiągnięcie uważa wdrożenie systemu informatycznego, implementacje Platformy B2B oraz technologiczny rozwój spółki.

ELŻBIETA ROGOWSKA

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Odpowiada za współtworzenie i realizację strategii biznesowej firmy Krystian. W firmie nadzoruje finanse, sprzedaż, marketing oraz dział HR. Zarządza relacjami biznesowymi z kluczowymi dostawcami i odbiorcami. Za swoje największe osiągniecie uważa rozpoczęcie na szeroką skalę współpracy z branżą energetyczną.

 

KRZYSZTOF MAŁECKI

Członek Zarządu, Współzałożyciel spółki Krystian

Z firmą związany od 1991 r. Przez blisko 30 lat odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój spółki Krystian. Za swoje największe osiągnięcie uważa przeniesienie spółki do nowej siedziby na ulicy Staszica w 2002 r, która od tego czasu jest  sukcesywnie rozbudowywana i regularnie adaptowana do aktualnych potrzeb rynkowych.

 

TERESA MAŁECKA

Członek Zarządu, Współzałożyciel spółki Krystian

Z firmą związana od początku istnienia. Przez blisko 30 lat odpowiadała za całość procesu produkcyjnego spółki i nadzór nad Działami Przygotowania Produkcji, Produkcji, Oznakowania Produktów i Pakowania. Zarządzała 180 osobowym zespołem pracowników. Za swoje największe osiągnięcie uważa zbudowanie zgranego i wyspecjalizowanego zespołu produkcyjnego.

MAGDALENA MAŁECKA

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju

Odpowiada za wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu jakości zgodnie ISO 9001, a  także za funkcjonowanie Biura Badań i Rozwoju, które aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu certyfikacji nowych modeli odzieży. Nadzoruje współpracę z laboratoriami i jednostkami notyfikującymi. Za swoje największe osiągnięcie uważa wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

TOP