Znamy laureatów Mistrzostw Kadry BHP 2017

Już po raz trzeci Koalicja Bezpieczni w Pracy, do której należy firma Krystian, wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Najlepszy wynik uzyskał Karol Żuchowski, który pokonał ponad 1400 konkurentów. Kolejne miejsca na podium zajęli Michał Walenciak i Szymon Konca.

Zakończyła się trzecia edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP. W tym roku do testu wiedzy przystąpiło ponad 1400 osób, które łącznie poświęciły ponad 39 godzin na odpowiedzi na pytania konkursowe. Najlepsi z nich stanęli do walki o zaszczytny tytuł Mistrza Kadry BHP oraz wartościowe nagrody. W konkursie udział wzięli managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również pasjonaci zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, niezwiązani zawodowo z branżą.  Największa liczba zgłoszeń  pochodziła z województwa mazowieckiego (15 proc.) i śląskiego (12 proc.).

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, zakwalifikowało się  do drugiego etapu, w którym na uczestników czekał kolejny test, składający się tym razem z dwudziestu pytań zamkniętych oraz pięciu pytań otwartych Już po raz drugi, dodatkowym utrudnieniem w konkursie były ujemne punkty przyznawane za udzielenie błędnej odpowiedzi.

Nasza firma od samego początku istnienia konkursu aktywnie uczestniczy w propagowaniu idei Mistrzostw Kadry BHP. Wiemy jak zagadnienia związane  z przestrzeganiem przepisów BHP mogą być trudne i jak ważna jest ciągła aktualizacja wiedzy w tym zakresie przez służby BHP – mówi Elżbieta Rogowska, Dyrektor ds. Handlowych firmy Krystian – Tegoroczni finaliści wykazali się wszechstronną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osobiście bardzo cieszy mnie tak ogromne zainteresowanie rywalizacją w zawodach organizowanych przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, do której należymy od 2014 r. – podsumowuje.

Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Konfederacja Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy, Pracodawcy RP, Urząd Dozoru Technicznego.

Laureaci oprócz tytułów otrzymali również atrakcyjne nagrody (iPhone 6S, tablet, kamerę, bony szkoleniowe, voucher na konferencję oraz koszulki rowerowe i kurtki typu Softshell). Upominki dodatkowe ufundowały MOVIDA, Koalicja Bezpieczni w Pracy, SEKA S.A , PW Krystian.

 

 

Więcej na temat Mistrzostw Kadry BHP w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A., w 2017 firma Inter Cars. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.