ZAPOMNIAŁEŚ LOGINU I HASŁA?

UTWÓRZ KONTO

USŁUGI DODATKOWE

PROGRAM EDUKACYJNY: DNI BEZPIECZEŃSTWA

Dni Bezpieczeństwa to praktyczny program profilaktyki przeciwwypadkowej nastawiony na propagowanie kultury odpowiedzialnej pracy, poprzez edukację pracowników w zakresie odpowiedniego korzystania zarówno z wyposażenia jak i procedur w obszarze BHP.  Jego celem jest zwiększenie świadomości w zakresie braku konsekwencji lub nieodpowiedniego używania środków ochrony indywidualnej na konkretnym stanowisku pracy.

W ramach Dni Bezpieczeństwa, oferujemy szkolenia i warsztaty dopasowane zarówno do branży jak i charakteru firmy z zakresu:

  • Wymagań normatywnych dla odzieży ochronnej i ŚOI
  • Weryfikacji oraz poprawnego doboru ŚOI na danym stanowisku pracy
  • Pracy na wysokości
  • Ochrony słuchu
  • Ochrony wzroku
  • Ochrony rąk i nóg
  • Ochrony głowy
  • Ochrony dróg oddechowych

Szczegółowy program Dni Bezpieczeństwa ustalany jest w oparciu o rzeczywiste potrzeby klienta i jego pracowników. W ramach organizacji warsztatów zapewniamy dostęp do ciekawych filmów instruktażowych, wyników badań renomowanych europejskich instytutów badawczych w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz scenariuszy symulacyjnych różne rodzaje zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy.

W zakresie organizacji Dni Bezpieczeństwa  korzystamy z materiałów edukacyjnych i doświadczenia naszych partnerów handlowych firm: DuPont, TenCate oraz producentów  Środków Ochrony Indywidualnych m.in. 3M, MSA, Honeywell, UVEX, Z-style.
Oferujemy przeprowadzenie Dni Bezpieczeństwa zarówno na terenie firmy w rzeczywistym środowisku pracy, jak i poza nią w specjalnie dostosowanych do naszego programu ośrodkach szkoleniowych.

SZKOLENIA DO PRACY NA WYSOKOŚCI

Praktyczne warsztaty przygotowujące pracowników do pracy na wysokości, podczas których omawiamy zagrożenia oraz dobre praktyki związane z tego rodzaju aktywnością zawodową. W ramach warsztatów zapoznajemy słuchaczy zarówno z normami oraz aktami prawnymi w tym obszarze, jak i prezentujemy sprzęt do pracy na wysokości oraz instruujemy jak prawidłowo go używać. Duży nacisk podczas szkoleń kładziemy na zagrożenia związane z „traumą wiszenia”, a także prezentujemy sposoby i techniki ewakuacji osób poszkodowanych po upadku z wysokości.

Przy organizacji szkoleń pracy na wysokości korzystamy z doświadczenia firmy 3M oraz zapewniamy dostęp specjalistycznej platformy szkoleniowej Mobilnego Laboratorium 3M Fall Protection, dzięki czemu warsztaty możemy przeprowadzić na każdej budowie oraz w dowolnie wskazanym miejscu. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez firmę Krystian, mają okazję naocznie przekonać się jak upadek z wysokości ma wpływ na ciało człowieka. Pokazujemy „prawdziwe  upadki” z wieży Demo Vana  z wysokości  4 metrów 100 kg ładunku z użyciem linki poliamidowej, amortyzatora, urządzeń samohamownych. Po zrealizowaniu symulacji tzw. prób niszczących analizujemy ich wyniki. W sposób szczególny omawiamy zagadnienia związane z traumą wiszenia i udzielaniem pierwszej pomocy.

Podstawowe Szkolenie Instruktażowe przygotowujące do pracy na wysokości składa się z trzech części:

I. Wykład: normy, dobre praktyki, zagrożenia. (Czas trwania: 1,5 – 2 godz.)
II. Ćwiczenia: laboratorium mobilne 3M Demo Van. (Czas trwania: 2 godz.)

a. punkty kotwienia,
b. szelki,
c. łączniki pracownika z punktem kotwienia,

III. Ćwiczenia: ewakuacja z wysokości. (Czas trwania: 2 godz.)

d. przeprowadzenie ewakuacji pracownika przy użyciu sprzętu ratowniczego,
e. pierwsza pomoc osobie poszkodowanej przy upadku z wysokości

Organizowane przez firmę Krystian szkolenia w znaczący sposób zwiększają świadomość pracowników wykonujących prace na wysokości.

GÓRA